Työyhteisön ajattelu, asenteet ja uskomukset voivat olla hienonkin strategian toteutumisen esteenä. Herättely tietoisuuteen sekä jokaisen omasta, että työyhteisön kollektiivisesta mindsetista, mahdollistaa kehittymisen polun. Kasvun asenne eli Growth mindset auttaa luovimaan epävarmuudessa ja muutoksissa, kannustaa rohkeisiin kokeiluihin ja virittää kykyä oppia ja kehittyä. Lähdetäänkö rakentamaan yhdessä organisaatiollesi vahvempaa kasvun asennetta? Tukena valmennuksessa voimme hyödyntää Mindset Academyn kehittämää Mindset-arviointityökalua.
Takaisin yrityssivulle