Yksilövalmennus on yritykselle keino kehittää ja sitouttaa avainhenkilöitä sekä nopeuttaa ja helpottaa organisaation murrosvaiheita.
Coaching kehittää työelämässä menestymisen edellytyksenä olevia alueita, kuten yksilön itsetuntemusta, ongelmanratkaisukykyä, ratkaisukeskeisyyttä ja tunneälyä. Lisäksi coaching auttaa priorisoimaan ja fokusoimaan, mikä tuo tehokkuutta ajankäyttöön. Coaching lisää tutkitusti työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia.
Coaching on ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista ja edellyttää työntekijän omaa sitoutumista prosessiin. Prosessin tavoitteet asetetaan ensimmäisellä kerralla ja coachingprosessin pituus vaihtelee tavoitteiden mukaan muutamasta tapaamiskerrasta, 10-15 tapaamiskerran pidempiin prosesseihin.
Yksilöcoachingia voi hyödyntää mm:
  • Avainhenkilöiden kehittämisessä ja sitouttamisessa
  • Itsetuntemuksen kehittämisessä (esim johtajuuteen liittyen)
  • Ennaltaehkäisynä työssä jaksamisen haasteisiin liittyen
  • Muutostilanteissa olevien työntekijöiden tukemisessa
  • Yksittäisen ongelmatilanteen purkamisessa (tiukoissa tilanteissa ulkopuolinen sparraaja voi olla ponnahduslauta positiiviseen kehitykseen)
  • Työntekijöiden uudelleensijoittumistilanteissa.
Takaisin yrityssivulle