Coaching palvelut yrityksille

Inspiroivat alustukset tai minivalmennukset (kesto 1,5-3h)

Interaktiiviset ja inspiroivat minivalmennukset antavat oivalluksia ja positiivista energiaa!
Ryhmävalmennusteni tarkoitus on auttaa ihmisiä oivaltamaan miten omalla toiminnalla ja oman mielen valmentamisella voi kohottaa tehokuutta,  energiatasoa ja hyvinvointia.   Neurotieteen ja positiivisen psykologian viimeaikaiset tutkimukset ovat antaneet paljon uutta tietoa aivojemme toiminnasta ja siitä miten jokainen voi paremmin hyödyntää omaa psykologista pääomaansa. Alustukset ja valmennukset soveltuvat esim tiimi-, yksikkö- , tai tykypäiviin.

Alla esimerkkejä tarjoamistani valmennuksista. Valmennusten sisältöä voidaan aina räätälöidä tarpeidenne mukaisesti.

 • 1. Aihe: Ajattelun johtaminen – mielen voima hyötykäyttöön

  Valmennuksessa kuullaan mitä tarkoittaa ajattelun johtaminen ja opitaan keinoja siihen. Oman ajattelun ja oman mielen johtaminen on yksi tärkeimmistä menestymisen edellytyksistä. Ajattelumme voi olla paras voimavaramme tai pahin jarrumme elämässämme. Neurotieteen ja positiivisen psykologian alalla on tehty paljon kiinnostavaa tutkimusta siitä miten ajattelumme ja asenteemme vaikuttaa tuloksiimme. Tämän johdosta omaa ajatteluaan on hyvä oppia tunnistamaan ja kehittämään.

 • 2. Aihe: Muutoksesta mahdollisuuksiin

  Valmennuksessa selviää mitä tieteellisestikin todistettuja keinoja meillä kaikilla on oman ajattelumme ja asenteemme työstämiseksi ja oman elämän haltuunottamiseksi myös haastavissakin tilanteissa. Suuret muutostilanteet esim. työelämän järjestelyt, irtisanomiset tai henkilökohtaisen elämän muutokset, ovat helposti kuluttavia ja stressikäyrää nostavia kokemuksia. Miten selvitä muutoksista voittajana? Mistä löytää voimavaroja ja kuinka nähdä mahdollisuudet, joita jokainen muutos tuo tullessaan?

 • 3. Aihe: Tehokkuutta oman työnteon ja energiatason johtamisesta

  Valmennuksessa kuullaan neurotieteen näkökulma tehokkaaseen työntekoon ja tutkitaan miksi oman ajankäytön johtamisen sijasta kannattaakin keskittyä oman energiatason johtamiseen. Miten saavuttaa työelämässä vähemmällä enemmän. Itseään näännyttämällä ei saavuteta pysyvää tehokkuutta tai menestystä työelämässä.

 • 4. Aihe:  Vahvuudet hyötykäyttöön

  Tässä energisoivassa valmennuksessa otetaan iso harppaus itsetuntemukseen ja laitetaan vahvuudet hyötykäyttöön. Omien vahvuuksien tiedostaminen ja erityisesti vahvuuksien hyödyntäminen tuovat selkeästi energiaa, motivaatiota ja tuottavuutta omaan  työntekoomme. Vahvuuksien lisäksi valmennuksessa tutustutaan arvoihin. Omien arvojen tunnistaminen auttaa ymmärtämään omaa käyttäytymistämme ja tapojamme ja tämän johdosta syventää itsetuntemustamme.  Tämä valmennus vain pienryhmävalmennuksena (max. 6 hlö). Valmennukseen kuuluu yksi henkilökohtaisiin vahvuuksiin liittyvä 1,5h coachingsessio per osallistuja.

Ota yhteyttä, niin tutkitaan minkälainen valmennus olisi juuri teille sopiva!

Yksilöcoaching

Yksilöcoachausta avainhenkilöille tai henkilöille, joiden työura on muutosvaiheessa.

Coaching kehittää työelämässä menestymisen edellytyksenä olevia alueita, kuten yksilön itsetuntemusta, ongelmanratkaisukykyä, ratkaisukeskeisyyttä ja tunneälyä. Lisäksi coaching auttaa priorisoimaan ja fokusoimaan, minkä avulla on helpompi saada mm. tehokkuutta ajankäyttöön. Coaching tutkitusti lisää työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia.

Coaching on ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista ja edellyttää työntekijän omaa sitoutumista prosessiin. Prosessin tavoitteet asetetaan ensimmäisellä kerralla ja coachingprosessin pituus vaihtelee tavoitteiden mukaan muutamasta tapaamiskerrasta, 10-15 tapaamiskerran pidempiin prosesseihin.

Yksilöcoachingia voi hyödyntää:

 • -Avainhenkilöiden kehittämisessä ja sitouttamisessa
 • -Itsetuntemuksen kehittämisessä (esim johtajuuteen liittyen)
 • -Ennaltaehkäisynä työssä jaksamisen haasteisiin liittyen
 • -Muutostilanteissa olevien työntekijöiden tukemisessa
 • -Yksittäisen ongelmatilanteen purkamisessa (tiukoissa tilanteissa ulkopuolinen sparraaja voi olla ponnahduslauta positiiviseen kehitykseen)
 • -Työntekijöiden uudelleensijoittumistilanteissa.

Ota yhteyttä, niin kerron coachingista mielelläni lisää!